Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl

Statystyka dla Urząd Gminy w Moszczenicy

Ogólne informacje
Ilość wszystkich wprowadzonych wiadomości:2762
  w tym wiadomości aktywnych:2308
  ilość naniesionych poprawek:3846
Ilość wszystkich kategorii wiadomości:600
Ilość zarejestrowanych Pracowników:18
Ilość wydziałów w Jednostce:63

Najczęściej czytane wiadomości:
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Wzory dokumentów aplikacyjnych32785
2Sukcesywna dostawa materiałów biurowych30923
3Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica30822
4Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie30233
5Remont pomieszczeń w budynku OSP w Podolinie30066
6Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Gazomi Starej30057
7Utwardzenie i wyrównanie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie30052
8Dostawa i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach30040
9Renowacja pomnika w miejscowości Karlin29632
10Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD29478
[Pokaż listę wszystkich 2762 wiadomości]

 
Najczęściej czytane kategorie:
Lp. Kategoria Ilość odsłon
12009 rok1246801
22008 rok394229
32013 rok260602
42015 rok206372
52006-2013204558
62012 rok154791
72011 rok153482
82016 rok114768
92010 rok91612
102014 rok89667
[Pokaż listę wszystkich 600 kategorii]

 
Osoby publikujące najwięcej wiadomości:
Lp. Nazwisko i imię Ilość wiadomości
1Maćkowiak Tomasz1946
2Mikulski Tomasz126
3Kuligowski Michał97
4Kowara Sebastian54
5Kordys Jadwiga19
6Biesaga Agata15
7Treści Operator14
8Urbaszek Anna13
9Cisowski Mateusz8
10Jagodzińska Aneta7
[Pokaż listę wszystkich 18 Pracowników]

Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3576744 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij