Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2010 rok
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10 (26 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-12-08 14:10:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1906
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-08 14:10:02               Historia zmian
  Ogłoszenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

  1. Działka Nr 111/1 (65 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 11:25:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1938
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 11:25:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10 (30 KB) - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wiaty na maszyny rolnicze z przeznaczeniem na budynek chlewni o obsadzie 750 sztuk tuczników (105 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym na działce nr ewid. 9 obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 11:14:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1997
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 11:14:27               Historia zmian
  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

  1. Działki Nr: 81/1 i 81/3 (67 KB) - położone w obrębie 15 Kolonia Raków
  2. Działka Nr 171/8 (67 KB) - położona w obrębie 19 Michałów
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-08 10:12:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1964
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-08 10:12:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-10-18 12:42:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2049
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-10-18 12:42:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010 (36 KB) - o wszczęciu postępowania wynikającego z wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Moszczenica dz. nr ewid. 899 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-10-11 14:10:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2077
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-10-11 14:10:50               Historia zmian
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (25 KB) - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.

  1. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 (1599 KB) - (Projekt)
  2. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 (975 KB) - (Projekt)

   

  Dodany 2010-09-20 13:03:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2123
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-20 13:04:35               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-16 09:40:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2116
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-16 09:40:36               Historia zmian
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 8Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (91 KB) - rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka.
  Dodany 2010-08-10 10:32:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2216
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-10 10:33:21               Historia zmian [1]
  Nieruchomości przeznaczone do sprzedażyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Dodany 2010-06-25 11:02:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2355
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-10 10:32:49               Historia zmian [2]
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:26:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2374
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:26:21               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:24:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2366
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:24:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625-06/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77,
   78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:23:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2376
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:23:25               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:39:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2437
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:39:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie, ul. Główna w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:37:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2438
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:37:39               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:36:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2437
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:36:30               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:35:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2426
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:35:11               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-30 10:25:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2463
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-30 10:25:08               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-29 13:57:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2472
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-29 13:57:13               Historia zmian
  Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Decyzja Nr OŚR 7625 – 03/10 - o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi Rękoraj-Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-26 10:53:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2513
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-26 10:53:15               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10 - przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-22 13:42:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2487
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-22 13:42:34               Historia zmian
  Obweszczenie Nr 7625 - 06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 06/10 - o wszczęciu na wniosek Sp. z o. o. „WINDPROJEKT” postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341, 318, 319 (ark. 2) obręb Sierosław oraz na działkach nr 209, 210, 76 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-20 12:23:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2559
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-20 12:23:42               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–02/10 - budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka, Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-12 11:35:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-12 11:35:49               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr 7625-01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625-01/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-29 14:11:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2590
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-29 14:11:05               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 04/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:53:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2624
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:53:23               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 22/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka”, „Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2630
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:51:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 03/10 -  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:50:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2635
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:50:11               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 25/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturąna działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-26 08:54:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2763
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-26 08:54:42               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-26 08:46:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2660
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-26 08:46:21               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10 - Budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka - Proszenie.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-22 13:05:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2651
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-22 13:05:19               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Treść obwieszczenia

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-29 11:50:38 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2659
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-29 11:50:38               Historia zmian
  Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-26 12:59:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2717
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-26 12:59:42               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa – ul. Jaworowa w Moszczenicy – budowa nawierzchni, chodników oraz kanalizacji wód opadowych
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-11 11:34:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2690
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-11 11:34:16               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  2951065 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij