Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2010 rok
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10 (26 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-12-08 14:10:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2446
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-08 14:10:02               Historia zmian
  Ogłoszenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

  1. Działka Nr 111/1 (65 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 11:25:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2451
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 11:25:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10 (30 KB) - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wiaty na maszyny rolnicze z przeznaczeniem na budynek chlewni o obsadzie 750 sztuk tuczników (105 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym na działce nr ewid. 9 obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 11:14:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2521
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 11:14:27               Historia zmian
  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

  1. Działki Nr: 81/1 i 81/3 (67 KB) - położone w obrębie 15 Kolonia Raków
  2. Działka Nr 171/8 (67 KB) - położona w obrębie 19 Michałów
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-08 10:12:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2505
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-08 10:12:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-10-18 12:42:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2594
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-10-18 12:42:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010 (36 KB) - o wszczęciu postępowania wynikającego z wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Moszczenica dz. nr ewid. 899 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-10-11 14:10:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2621
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-10-11 14:10:50               Historia zmian
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (25 KB) - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.

  1. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 (1599 KB) - (Projekt)
  2. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 (975 KB) - (Projekt)

   

  Dodany 2010-09-20 13:03:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2654
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-20 13:04:35               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-16 09:40:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2644
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-16 09:40:36               Historia zmian
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 8Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (91 KB) - rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka.
  Dodany 2010-08-10 10:32:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2751
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-10 10:33:21               Historia zmian [1]
  Nieruchomości przeznaczone do sprzedażyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Dodany 2010-06-25 11:02:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-10 10:32:49               Historia zmian [2]
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:26:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2908
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:26:21               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:24:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:24:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625-06/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77,
   78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 13:23:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2934
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 13:23:25               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:39:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2984
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:39:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie, ul. Główna w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:37:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2981
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:37:39               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:36:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2985
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:36:30               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-20 14:35:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2960
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-20 14:35:11               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-30 10:25:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2997
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-30 10:25:08               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-29 13:57:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3003
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-29 13:57:13               Historia zmian
  Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Decyzja Nr OŚR 7625 – 03/10 - o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi Rękoraj-Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-26 10:53:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3058
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-26 10:53:15               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10 - przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-22 13:42:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3015
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-22 13:42:34               Historia zmian
  Obweszczenie Nr 7625 - 06/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 06/10 - o wszczęciu na wniosek Sp. z o. o. „WINDPROJEKT” postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341, 318, 319 (ark. 2) obręb Sierosław oraz na działkach nr 209, 210, 76 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-20 12:23:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3100
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-20 12:23:42               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–02/10 - budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka, Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-12 11:35:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3112
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-12 11:35:49               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr 7625-01/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625-01/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-29 14:11:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3123
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-29 14:11:05               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 04/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:53:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3162
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:53:23               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 22/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka”, „Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3178
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:51:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 03/10 -  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-03-16 14:50:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3156
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-03-16 14:50:11               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625 - 25/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturąna działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-26 08:54:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3294
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-26 08:54:42               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-26 08:46:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3213
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-26 08:46:21               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10 - Budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka - Proszenie.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-02-22 13:05:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3202
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-02-22 13:05:19               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Treść obwieszczenia

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-29 11:50:38 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3200
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-29 11:50:38               Historia zmian
  Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-26 12:59:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3280
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-26 12:59:42               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa – ul. Jaworowa w Moszczenicy – budowa nawierzchni, chodników oraz kanalizacji wód opadowych
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-01-11 11:34:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3210
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-01-11 11:34:16               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3895011 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij