Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2012 rok
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (49 KB) w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-28 10:55:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2344
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-28 10:55:14               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (101 KB)o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa
  Dodany 2012-12-20 12:17:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2393
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-21 10:48:02               Historia zmian [2]
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (103 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś,
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-20 12:18:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2394
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-20 12:18:25               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7820.19.2012.ŁRWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.ŁR (388 KB) w sprawie budowy autostrady A1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-17 14:38:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2417
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-17 14:38:55               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012 (96 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę (chlewnia z obsadą 134,4 DJP) wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych (rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 200,5 DJP) na działce nr ewidencyjny 84 obręb Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-07 11:11:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2554
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-07 11:11:26               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (88 KB) dot. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-30 11:19:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2623
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-30 11:19:22               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (98 KB) dot. inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-29 10:55:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2643
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-29 10:55:05               Historia zmian
  Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - TuszynWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (40 KB)
  2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (52 KB)
  3. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (69 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-20 14:16:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2747
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-20 14:16:50               Historia zmian
  Obwieszczenia Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (64 KB) o wydaniu decyzji ws. rozbudowy DK Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej.
  2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (47 KB) o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA ws. wydania pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-16 12:35:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2808
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-16 12:35:36               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG (71 KB) o zaiwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - Autostrada Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-29 09:10:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2974
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-29 09:10:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (633 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-18 09:34:48 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3086
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-18 09:34:48               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (54 KB) o przeprowadzeniu ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-12 12:28:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3135
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-12 12:28:11               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.351.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IA-II.7840.351.2012.PG (89 KB) dot. Budowy Autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-09-06 12:07:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3446
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-06 12:07:06               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012 (98 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka: ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-08-29 12:14:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3494
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-29 12:14:15               Historia zmian
  GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (25 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-19 07:49:55 przez Mateusz Cisowski         Wyświetlony: 3815
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-19 07:49:55               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012 (26 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: Budowie dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka: ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby, obręb Baby, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

  Dodany 2012-07-18 07:42:17 przez Mateusz Cisowski         Wyświetlony: 3841
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-18 07:43:20               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (23 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej.

  Dodany 2012-07-17 13:40:05 przez Mateusz Cisowski         Wyświetlony: 3829
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-17 13:44:40               Historia zmian
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012 (107 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu na wniosek PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-27 14:03:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3966
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-27 14:03:39               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (96 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego  na  budowie  jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na  obszarze gminy Moszczenica (dz. nr ewidencyjny  379, 380 obręb Srock Rządowy).
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-15 13:20:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4060
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-15 13:20:31               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (71 KB) o odwołaniu mieszkańców od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.19.2011.2012 z dnia 25.04.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-15 11:05:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4066
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-15 11:05:32               Historia zmian
  ZawiadomienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie (61 KB) o możliwości uzyskania kredytu na wznowienie produkcji rolnej dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane zjawiskiem złego przezimowania upraw ozimych.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-13 09:26:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4084
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-13 09:26:33               Historia zmian
  Informacja dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja (84 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-06 10:47:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4131
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-06 10:47:49               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (122 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na obszarze gminy Moszczenica (dz. nr ewidencyjny 379, 380 obręb Srock Rządowy).
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-05-14 09:34:20 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4259
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-14 09:34:20               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012 (79 KB) - o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej „IMIELNIA” składającej się z 3 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 7,5 MW, stacji transformatorowej zbiorczej i linii przesyłowej zlokalizowanych na obszarze obrębu geodezyjnego Sierosław.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-04-26 14:16:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4327
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-26 14:16:33               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012 (102 KB) - budowa farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą

   

  Dodany 2012-04-26 14:13:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4332
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-26 14:14:55               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem  na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra  w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-04-26 09:37:28 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4349
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-26 09:37:28               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-04-11 14:51:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4431
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-11 14:51:24               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „Lewkówka IV” w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-29 14:33:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4489
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-29 14:33:47               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (72 KB) budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-14 08:25:08 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4643
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-14 08:25:08               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.3.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012 (82 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej „IMIELNIA” składającej się z 3 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 7,5 MW, stacji transformatorowej zbiorczej i linii przesyłowej zlokalizowanych na obszarze obrębu geodezyjnego Sierosław.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-14 07:15:29 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4634
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-14 07:15:29               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (73 KB) - zmiana  sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-21 07:33:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4795
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-21 07:33:47               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-09 13:03:03 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4867
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-09 13:03:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134, gmina Moszczenica na działce o nr 240.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-02 10:57:17 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4907
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-02 10:57:17               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.2012 (77 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6  MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-02 10:56:05 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4931
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-02 10:56:05               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.2012 (79 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego  na  budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 18 w Raciborowicach.
  Dodany 2012-02-02 10:54:27 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 4902
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-02 10:54:48               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012 (23 KB) dot. przebudowy ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica.

  Dodany 2012-01-27 11:26:41 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4960
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-27 11:27:18               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy elektrowni wiatrowej „IMIELNIA” składającej się z 3 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 7,5 MW, stacji transformatorowej zbiorczej i linii przesyłowej zlokalizowanych na obszarze obrębu geodezyjnego Sierosław w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie (25 KB)

  Dodany 2012-01-26 15:04:40 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4963
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-26 15:09:07               Historia zmian [1]
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (77 KB) - budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-16 11:02:15 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 5031
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-16 11:02:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011 (105 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-10 12:45:24 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 5047
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-10 12:45:24               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3420960 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij