Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Akty prawne
  Projekt UchwałyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Projekt Uchwały (622 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-20 11:33:38 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2366
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-20 11:33:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-20 11:33:40
  Projekt UchwałyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Projekt Uchwały (242 KB) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
  Dodany 2014-11-24 14:38:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2829
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-24 18:34:18               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-24 18:34:24
  PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Program współpracy w formacie PDF (88 KB)

  Dodany 2004-07-26 23:37:36 przez Operator Treści         Wyświetlony: 6071
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-05 13:09:48               Historia zmian [31]
  WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA (POŻYTEK PUBLICZNY)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozporządzenie MPiPS z 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (80 KB)

  Dodany 2004-12-10 10:43:08 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 5665
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-10 15:21:51               Historia zmian [8]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3895011 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij