Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2009 rok
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09 - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48 obręb Rękoraj Dobra oraz przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na dz. nr ewid. 48, 81 obręb Rękoraj Dobra położonych w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-12-22 15:12:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 15408
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-12-22 15:12:54               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Wójt Gminy Moszczenica podaje do publicznej wiadomości , iż wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie tut. Gminy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1 w okresie od dn. 11.12.2009 r. do dn. 31 12.2008 r.
  Bliższych informacji udziela Urząd Gminy w Moszczenicy p. nr 4, tel. (44) 616 96 23.
  Dodany 2009-12-15 08:23:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 15508
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-12-15 08:23:46               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w Rękoraju
  Dodany 2009-11-17 10:25:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 15680
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-17 10:26:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/09 - dotyczy sprostowania omyłki w obwieszczeniu Wójta Gminy Moszczenica z dnia 08.10.2009r. znak: OŚR. 7625-22/09
  Dodany 2009-11-10 15:29:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 15767
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-10 15:32:02               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48 obręb Rękoraj Dobra oraz przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na dz. nr ewid. 48, 81 obręb Rękoraj Dobra połoŜonych w miejscowości Rękoraj w gminie Moszczenica
  Dodany 2009-10-09 13:38:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16046
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-10 15:31:32               Historia zmian [2]
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09  - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy
  Dodany 2009-11-09 07:48:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 15843
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-09 07:49:59               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy w gminie Moszczenica,

   

  Dodany 2009-10-09 13:36:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16044
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-09 07:49:15               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie TrybWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działki nr 115/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Pieńki Karlińskie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-24 11:25:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16250
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-24 11:25:16               Historia zmian
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie TrybWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Moszczenicka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-24 11:24:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16263
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-24 11:24:52               Historia zmian
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie TrybWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działki nr 224/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-24 11:24:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16242
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-24 11:24:28               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-23 13:26:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16251
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-23 13:26:02               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy 600 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 70 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-23 13:25:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16291
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-23 13:25:00               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr ewid. 38 obręb Raciborowice w miejscowości Raciborowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-23 13:23:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16273
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-23 13:23:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną e Rękoraju
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-23 13:22:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16249
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-23 13:22:40               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/09 -  budowa elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-21 13:06:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16293
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-21 13:06:18               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 20/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie OŚR. 7625 – 20/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-08-27 12:38:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16495
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-27 12:38:52               Historia zmian
  Obwieszczenie nr OŚR. 7625-10/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji-budowa drogi-ul. Słoneczna w Srocku

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-08-17 12:36:44 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 16614
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-17 12:36:44               Historia zmian
  Obwieszczenie nr OŚR. 7625 - 22/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego-budowa elektrowni wiatrowej w Rękoraju na wniosek p. Krzysztofa Fryczki

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-08-14 11:49:56 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 16624
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-14 11:49:56               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR 7625-19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie z dnia 14.08.2009r. dot. budowy elektrowni wiaytrowej w Srocku na wniosek p. Moskwa

  Dodany 2009-08-14 11:45:18 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 16607
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-14 11:47:12               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-08-07 14:53:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16688
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-07 14:53:19               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-11/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-11/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 500 kW zlokalizowanej na działkach nr ewid. 182 i 183 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-08-07 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16664
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-08-07 14:51:52               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 1 200m³ oraz czterech silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do docelowej obsady 130 DJP / na dz. nr ewid. 371/1, 371/2 obręb Sierosław w miejscowości
   Sierosław.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-07-28 15:09:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16836
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-07-28 15:09:17               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-07-06 15:05:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16983
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-07-06 15:05:54               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-07-01 10:14:56 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17077
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-07-01 10:14:56               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w miejscowości Raków Duży, ul. Główna
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-22 09:52:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17132
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-22 09:52:41               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–10/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 10/09 - W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Słoneczna.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-22 09:51:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17128
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-22 09:51:41               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 06/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625–06/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr ewid. 38 obręb Raciborowice w miejscowości Raciborowice.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-22 09:50:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17145
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-22 09:50:25               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW kaŜda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy połoŜonej w miejscowości Srock.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-22 09:49:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17156
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-22 09:49:11               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 500 kW zlokalizowanej na działkach nr ewid. 182 i 183 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-10 08:59:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17229
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-10 08:59:59               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR 7625 – 07/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie OŚR. 7625-07/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Spacerowej w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-10 08:58:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17226
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-10 08:58:45               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR. 7625-08/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-01 13:04:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17315
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-01 13:04:44               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR. 7625-04/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty przy ul. Grabińskiego 50
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-01 13:03:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17289
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-01 13:03:53               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/09 - przebudowa ul. Lipowej w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 11:06:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17470
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 11:06:37               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/09 - budowa chodnika w miejscowości Raków Duży, ul Główna
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 11:05:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17426
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 11:05:20               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku - ul. Słoneczna.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 11:03:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17426
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 11:03:44               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 11:02:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17435
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 11:02:10               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy 600 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 70 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 11:00:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17399
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 11:00:46               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 07/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 07/09 - budowa drogi w Srocku – ul. Spacerowa
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 10:59:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17437
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 10:59:25               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 04/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 04/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum
   dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-05-21 10:57:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17426
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 10:57:52               Historia zmian
  Obwieszczenia z dnia 24.04.2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 03/09 - przebudowa drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.
  2. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 08/09 - przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.
  Dodany 2009-05-21 10:55:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17436
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-05-21 10:56:18               Historia zmian
  ZawiadomienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie - dot. nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-30 08:44:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17599
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-30 08:44:01               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Lipowej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-29 08:19:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17613
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-29 08:19:20               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-29 08:12:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17625
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-29 08:12:51               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Moszczenica – Piotrków Trybunalski od km 34+700 do km 38+376
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-24 14:07:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17628
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-24 14:07:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w miejscowości Raków Duży, ul. Główna.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-24 14:05:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17675
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-24 14:05:54               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów Etap I.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-24 14:04:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17648
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-24 14:04:22               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 1 200 m³ oraz czterech silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do docelowej obsady 130 DJP/ na dz. nr ewid. 371/1, 371/2 obręb Sierosław w miejscowości Sierosław.
  Dodany 2009-04-06 12:18:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17824
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-16 13:51:32               Historia zmian [2]
  Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-15 12:04:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17757
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-15 12:04:41               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty przy ul. Grabińskiego 50
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-06 12:20:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17787
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-06 12:20:11               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625-10/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 10/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku - ul. Słoneczna.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-06 12:16:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17775
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-06 12:16:59               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-06 12:13:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17806
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-06 12:13:12               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-07/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Spacerowa.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-06 12:11:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17772
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-06 12:11:44               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 250 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 386 i 399 obręb Srock Rządowy i nr 12/4 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-01 13:32:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17814
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-01 13:32:10               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625-03/09Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-04-01 13:30:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17832
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-01 13:30:57               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-13/08/09 z dnia 24.03.2009 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 7625-13/08/09 o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego ( chlewni ) do łącznej ilości 77 DJP na dz. nr ewid. 57, 58, 59 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-03-25 10:10:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17917
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-25 10:10:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 z dnia 17 marca 2009 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej w Moszczenicy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-03-19 13:12:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17935
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-19 13:12:26               Historia zmian
  Zawiadomienie OŚR.7625-08/08/09 z dnia 16 marca 2009 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 08/08/09 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Moszczenica-Piotrków Trybunalski.

   

  Dodany 2009-03-18 13:56:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17977
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-19 13:08:25               Historia zmian [2]
  Obwieszczenia z dnia 12 marca 2009 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.
  2. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-7/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka-Baby.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-03-18 13:54:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17907
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-18 13:54:09               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR.7625-07/09 z dnia 11 marca 2009 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 07/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Spacerowa.
  Dodany 2009-03-18 13:50:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17931
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-18 13:51:13               Historia zmian
  Obwieszczenie z dn. 27 lutego 2009 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-03-02 10:05:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18100
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-02 10:05:37               Historia zmian
  Obwieszczenie OŚR 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy - ciąg drogi wojewódzkiej nr 716, odcinek od km 32+107,65 do km 34+700 - zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych Moszczenica i Wola Moszczenicka w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-02-27 10:32:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18116
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-02-27 10:32:19               Historia zmian
  Obwieszczenie - OŚR. 7625 - 04/09 z dn. 12.02.2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa centrum dystrybucyjnego IKEA, zlokalizowanego w miejscowości Jarosty.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-02-16 08:04:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18217
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-02-16 08:04:57               Historia zmian
  Obwieszczenie - OŚR 7625 – 13/08/09 z dn. 12.02.2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu - rozbudowa budynku inwentarskiego w Gościmowicach Drugich.
  Dodany 2009-02-16 08:01:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18236
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-02-16 08:01:51               Historia zmian [1]
  Zawiadomienie OŚR. 7625 – 07/08/09 z dn. 09.02.2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka – Baby tj. odcinek od km 26+600 do km 28+900 położonej w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-02-12 10:55:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18268
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-02-12 10:55:59               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 250 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 386 i 399 obręb Srock Rządowy i nr 12/4 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

    

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-28 09:53:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18371
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-28 09:53:51               Historia zmian
  Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 2/2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 300 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 176 obręb Gościmowice I połoŜonej w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
  Decyzja została wydana na wniosek p. Ireneusza Jakuska zam. Gościmowice Drugie nr 15, 97-310 Moszczenica

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-23 10:33:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18420
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-23 10:33:57               Historia zmian
  Obwieszczenie o wydaniu decyzjiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności 460 m³ oraz 4 silosów zbożowych o pojemności 70 Mg każdy do obsługi obiektu chowu trzody chlewnej w maksymalnej obsadzie 63,42 DJP- Gościmowice Perwsze.
  Dodany 2009-01-22 07:38:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18460
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-22 14:31:01               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu PiotrkowskiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Na wniosek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. zamieszczamy wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego wraz z rozkładem godzin pracy w 2009 roku:

  • Uchwała Nr 238/2008 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim - w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-22 08:05:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18445
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-22 08:05:41               Historia zmian
  PostanowienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Moszczenica - Piotrków Tryb.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-08 12:59:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18549
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-08 12:59:41               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - Budowa dwóch elektrowni wiatrowych w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-08 12:59:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18502
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-08 12:59:18               Historia zmian
  ZawiadomienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi wojewódzkien nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-01-08 12:58:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-01-08 12:58:55               Historia zmian
  Oswiadczenia majątkowe dyrektorów szkół w kadencji 2004-2009Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Agnieszka D (805 KB)aleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
  1. Aneta (579 KB) Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi
  2. Maria (1915 KB) Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
  3. Zbigniew (607 KB) Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju
  4. Zygmunt (653 KB) Szafrański - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie
  5. Bożena (645 KB) Justyna - Dyrektor Gimnazjum im. St.Małachowskiego w Moszczenicy
  6. Lucyna (663 KB) Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
  Dodany 2005-02-17 14:06:00 przez Anna Urbaszek         Wyświetlony: 2313
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2007-03-30 08:45:38               Historia zmian [3]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  2951065 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij