Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2017 rok
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (262 KB) o podjęciu w dniu 13.10.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-17 07:18:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 25
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-17 07:18:50               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-17 07:18:53
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016 (275 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 78 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-05 12:09:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 139
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-05 12:09:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-05 12:09:41
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (276 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166, 167 obręb Gościmowice II
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:57:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 172
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:57:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:57:15
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (274 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:56:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 172
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:56:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:56:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016 (288 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym do łącznej obsady 110,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 116, 137, 138/1 ark. 2 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:55:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 174
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:55:20               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:55:22
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (189 KB) o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-29 11:53:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 219
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-29 11:53:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-29 12:11:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2016 (501 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty
  Dodany 2017-09-21 17:39:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 300
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-25 19:45:09               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-09-21 17:39:39
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (249 KB) dotyczące Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015 – 2016
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-26 11:04:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 544
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-26 11:04:25               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-26 11:04:28
  Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr RŚVI.7033.3.2016.JG (670 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-16 13:16:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 639
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-16 13:16:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-16 13:16:21
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (287 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166 i 167 obręb Gościmowice II
  Dodany 2017-08-09 08:16:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 693
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-09 08:18:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-09 08:18:09
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (285 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewidencyjny 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II w miejscowości Gościmowice Pierwsze.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-01 17:57:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 768
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-01 17:57:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-01 17:57:25
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (189 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-31 18:43:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 786
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-31 18:43:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-31 18:43:37
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (484 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-20 07:27:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1135
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-20 07:27:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-20 07:27:38
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (271 KB) o podjęciu w dniu 30.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-01 16:36:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1276
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-01 16:36:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-01 16:36:41
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (482 KB)
  Dodany 2017-04-23 19:40:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1589
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-23 19:40:44               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-23 19:40:22
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017 (340 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-17 20:02:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1655
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-17 20:02:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-17 20:02:46
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (324 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz zwiazanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-04 06:44:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1768
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-04 06:44:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-04 06:44:24
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (310 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-02 08:38:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2416
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-02 08:38:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-02 08:38:20
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3090127 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij