Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Ochrona danych osobowych / Klauzula informacyjna
  Klauzula informacyjnaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Klauzula informacyjna (142 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-28 07:29:18 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 139
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-28 07:29:18               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-28 07:32:07
  Klauzula - dowody osobisteWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (133 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-28 10:20:56 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 136
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-28 10:20:56               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-28 10:29:34
  Klauzula - ewidencja ludnościWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24września 2010 r. o ewidencji ludności) (133 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-28 10:26:04 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 139
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-28 10:26:04               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-28 10:29:37
  Klauzula - USCWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (145 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-28 10:29:08 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 138
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-28 10:29:08               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-28 10:29:40
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3895011 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij