Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi - 2012 rok / Przetargi - Roboty Budowlane
  Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin


  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo na terenie gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, oraz przeprowadzenie szkolenia dla tych osób.

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (294 KB)

   


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (250 KB)


  ZMIANY Z DNIA 14.11.2012

  1. Pytanie dot. treści SIWZ (61 KB)
  2. Pismo do Zainteresowanych (226 KB)
  3. Modyfikacja treści SIWZ (278 KB)

  Dokumentacja przetargowa po zmianach z dnia 14.11.2012:

  1. Strona tytułowa (249 KB)
  2. SIWZ - Część I - Instrukcje dla Wykonawcy (377 KB)
  3. SIWZ - część II - Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu (389 KB)
  4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (152 KB)

  ZMIANY Z DNIA 09.11.2012

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1277 KB)
  2. Pismo do Zainteresowanych (370 KB)
  3. Modyfikacja treści SIWZ (262 KB)

  Dokumentacja przetargowa po zmianach z dnia 09.11.2012:

  1. SIWZ - strona tytułowa (53 KB)
  2. SIWZ - część I - Instrukcje dla Wykonawcy (294 KB)
  3. SIWZ - część II - Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu (389 KB)
  4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (152 KB)

  1. Pytania Nr 2 (418 KB)
  2. Pytania Nr 3 (338 KB)

  ZMIANY Z DNIA 31.10.2012

  1. Pytanie Nr 1 do SIWZ (85 KB)
  2. Ogłoszenie z dnia 31.10.2012 (1296 KB) o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  3. Informacja o zmianach w SIWZ (266 KB)

  Dokumentacja przetargowa po zmianach z dnia 31.10.2012:

  1. SIWZ - Strona tytułowa (253 KB)
  2. SIWZ - część I - Instrukcje dla Wykonawcy (294 KB)
  3. SIWZ - część II - Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu (389 KB)
  4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (152 KB)

   Dokumentacja przetargowa z dnia 22.10.2012:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (218 KB)
  2. SIWZ - Strona tytułowa (67 KB)
  3. SIWZ - część I - Instrukcje dla Wykonawcy (381 KB)
  4. SIWZ - część II - Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu (389 KB)
  5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (152 KB)

   

  Dodany 2012-10-22 14:21:48 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5218
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-14 14:52:47               Historia zmian [10]
  Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin


  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo na terenie gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, oraz przeprowadzenie szkolenia dla tych osób.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (300 KB)


  ZMIANY Z DNIA 06.12.2012

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (151 KB)
  2. Modyfikacja treści SIWZ (294 KB)

  ZMIANY Z DNIA 28.11.2012

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (151 KB)
  2. Modyfikacja treści SIWZ (485 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (3678 KB)
  2. Strona tytułowa (53 KB)
  3. SIWZ - Część I - Instrukcje dla Wykonawcy (378 KB)
  4. SIWZ - część II - Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu (389 KB)
  5. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia (152 KB)

   

  Dodany 2012-11-20 17:33:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4654
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-14 14:51:14               Historia zmian [5]
  Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłożaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (94 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 1 do SIWZ (63 KB)

  -Zapytanie nr 1 (49 KB)

  -Zdjęcia urządzeń (1697 KB)

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3247 KB)

  2.Ogłoszenie o zamówieniu (587 KB)

  3. Dokumentacja techniczna (8759 KB)

  4.  Specyfikacja Techniczna (1565 KB)

  5. Przedmiar (114 KB)

  Dodany 2012-11-15 16:04:11 przez Aneta Jagodzińska         Wyświetlony: 4846
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-04 21:37:22               Historia zmian [2]
  Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości KiełczówkaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (81 KB)
  2. Ogłoszenie (49 KB)
  3. Projekt techniczny:
  4. Specyfikacja techniczna (836 KB)
  5. Przedmiar robót:
  6. Kosztorys szczegółowy:
  Dodany 2012-09-10 14:32:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6380
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-25 15:20:50               Historia zmian [3]
  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (182 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (780 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (585 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3067 KB)

  3. Dokumentacja techniczna

  4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (143 KB)

  5. Przedmiar robót (375 KB)

  Dodany 2012-06-22 14:52:47 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 8156
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-01 10:57:29               Historia zmian [2]
  Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (216 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (474 KB)


  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Informacja o zmianie terminu składania ofert (75 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (3281 KB)

  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 04.07.2012 (262 KB)


  Odpowiedź na zapytanie nr 6 (84 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 5 (72 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 4 (149 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 3 (89 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 (56 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 (46 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (631 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3287 KB)

  3. Dokumentacja Techniczna

  4. Przedmiary

  5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4128 KB)

   

  Dodany 2012-06-21 14:50:03 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 8230
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-26 14:46:34               Historia zmian [7]
  Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (106 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (550 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2916 KB)

  3. Dokumentacja techniczna

  4. Dokumentacja geotechniczna (6510 KB)

  5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (676 KB)

  6. Przedmiar (62 KB)

  Dodany 2012-06-06 11:18:55 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 8613
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-02 15:40:01               Historia zmian [1]
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego i realizację zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (62 KB)


  Informacja (67 KB)


  W związku z prośbą Wykonawcy Zamawiający udostępnia mapę do celów projektowych obejmującą obszar inwestycji.

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa (1234 KB)


  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2096 KB)

  2. Załączniki do SIWZ - wzór umowy (1303 KB)

  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica (1480 KB)

  4. Projekt zagospodarowania działki (5532 KB)

  5. Architektura (17574 KB)

  Dodany 2012-06-21 15:59:18 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 8195
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-02 15:38:52               Historia zmian [3]
  Budowa Szkoły Podstawowej w JarostachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (709 KB)


  Pisemny przetarg nieograniczony prowadzony bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”

  1. Ogłoszenie (803 KB)
  2. SIWZ (2521 KB)

  Dokumentacja techniczna:

  Uwaga: Ze względu na obszerność dokumentacji technicznej poniższe pliki skompresowane zostały do archiwów WinRAR

  1. Architektura (17574 KB)
  2. Konstrukcje (8745 KB)
  3. Projekt wykonawczy konstrukcji drewnianej (12783 KB)
  4. Elektryka (7676 KB)
  5. Instalacje sanitarne wewnętrzne (12090 KB)
  6. Instalacje sanitarne zewnętrzne (3759 KB)
  7. Sieć wodociągowa (9014 KB)
  8. Kotłownia, c.o., wentylacja (17239 KB)
  9. Instalacja gazowa (3146 KB)
  10. Oczyszczalnia ścieków (797 KB)
  11. Projekt ogrodzenia (2398 KB)
  12. Drogi (7301 KB)
  13. Melioracje (19295 KB)
  14. Wyposażenie (1463 KB)
  15. Decyzje i uzgodnienia (11237 KB)
  16. Droga dojazdowa do szkoły od strony północnej (3566 KB)
  17. Droga dojazdowa do szkoły od strony południowej (10026 KB)

       Uzupełnienie - Projekt zagospodarowania działki (5532 KB)

       Zmiana rysunku Nr K -1 "Rzut fundamentów" w projekcie konstrukcji - Rysunek Nr K-1 po zmianie (663 KB)

       Rysunek zamienny do Projektu Wykonawczego konstrukcji drewnianej - Rysunek Nr KD1 (2766 KB)


  Informacja:

  W związku z dużym zainteresowaniem i prośbą potencjalnych oferentów o wzór umowy informujemy, że w najbliższych dniach zamieścimy w uzupełnieniach wstępny projekt umowy.


   Uzupełnienie - Operat wodnoprawny (2237 KB)

   


  Zapytanie nr 1 (14 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 (38 KB)

  Zapytanie nr 2 (26 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 (44 KB)

  Zapytanie nr 3 (39 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 3 (83 KB)


  W związku z prośbą Wykonawcy zamieszcza się SIWZ w wersji edytowalnej.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format doc. (283 KB)


  Zapytanie nr 4 (17 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 4 (42 KB)

  Zapytanie nr 5 (45 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 5 (70 KB)

  Zapytanie nr 6 (61 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 6 (58 KB)

  Zapytanie nr 7 (16 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 7 (44 KB)

  Zapytanie nr 8 (14 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 8 (43 KB)


  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Z uwagi na liczne zapytania przedłuża się termin składania ofert do dnia 31.05.2012 r.do godz. 11:00.

  Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z wprowadzonymmi zmianami dot. wadium i terminu składania ofert.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (2227 KB)


  Zapytanie nr 9 (15 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 9 (191 KB)

  Zapytanie nr 10 (29 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 10 (37 KB)

  Zapytanie nr 11 (26 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 11 (50 KB)


  Informacja dot. wzoru umowy (48 KB)

  Wstępny projekt umowy (1066 KB)

   


  Zapytanie nr 12 (20 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 12 (48 KB)


  INFORMACJA

  W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający informuję, iż dopuszczalne jest wpisanie w formularzu oferty kwoty brutto za wykonanie części pierwszej zamówienia bez wyszczególnienia cen za budowę: budynku Szkoły Podstawowej, budynku Sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu.

  Podając cenę za wykonanie części drugiej zamówienia należy wyszczególnić także ceny za wykonanie drogi dojazdowej wraz z przepustem od strony południowej oraz za wykonanie drogi dojazdowej w kierunku północnym.

  Dodany 2012-05-10 09:40:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9837
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-18 14:15:00               Historia zmian [16]
  Rozbudowa ulicy Spacerowej i budowa ul. Wrzosowej w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (102 KB)


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej. (510 KB)


   

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu (624 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3091 KB)
  3. Dokumentacja techniczna - budowa ul. Spacerowej

          4. Dokumentacja techniczna - budowa ul. Wrzosowej

          5. Przedmiar - budowa ul. Spacerowej (565 KB)

          6. Przedmiar - budowa ul. Wrzosowej (279 KB)

          7. Operat wodnoprawny (1698 KB)

          8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (7410 KB)

  Dodany 2012-05-16 15:00:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-12 15:13:15               Historia zmian [3]
  Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (87 KB)


  Informacja (36 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format doc. (472 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (377 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3365 KB)

  3. Dokumentacja techniczna - część opisowa (2627 KB)

  4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (2884 KB)

  5. Przedmiar (315 KB)

  Dodany 2012-03-30 11:22:16 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 10717
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-23 13:58:50               Historia zmian [2]
  Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (224 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (909 KB)


  Odpowiedź na zapytanie Nr 11 do SIWZ (66 KB)

  Zapytanie Nr 11 do SIWZ (18 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 9 i 10 do SIWZ (48 KB)

  Zapytanie Nr 9 i 10 do SIWZ (27 KB)


  UWAGA WAŻNE ZMIANY !!

  Zmiana treści SIWZ (73 KB)

  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.03.2012 (275 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (3047 KB)


  Odpowiedź na zapytanie Nr 8 do SIWZ (46 KB)

          Załącznik - Zestawienie stolarki (37 KB)

  Zapytanie Nr 8 do SIWZ (6 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 7 do SIWZ (55 KB)

          Załącznik - schemat konstrukcji zadaszenia sceny (588 KB)

  Zapytanie Nr 7 do SIWZ (19 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 6 do SIWZ (49 KB)

  Zapytanie Nr 6 do SIWZ (33 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 5 do SIWZ (64 KB)

  Zapytanie Nr 5 do SIWZ (28 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 4 do SIWZ (71 KB)

  Zapytanie Nr 4 do SIWZ (31 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 3 do SIWZ (65 KB)

  Zapytanie Nr 3 do SIWZ (35 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 2 do SIWZ (97 KB)

  Odpowiedź na zapyanie Nr 1 do SIWZ (55 KB)

  Załącznik - Zestawienie stolarki (128 KB)


               Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.03.2012 (30 KB)

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - część ogólna (2972 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (572 KB)
  3. Decyzje i uzgodnienia (573 KB)

  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

   Poniższa dokumentacja skompresowana do postaci archiwum ZIP:

  1. Architektura (3492 KB)
  2. Branża Elektryczna (1301 KB)
  3. Instalacje wodno-kanalizacyjne i c. o. (1166 KB)
  4. Konstrukcje (1294 KB)
  5. Zjazdy z drogi publicznej (2755 KB)
  6. Kosztorysy (1389 KB)
  7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (740 KB)

   

  Dodany 2012-03-01 13:10:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 11802
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-18 15:09:00               Historia zmian [15]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3631363 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij