Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi - 2012 rok / Przetargi - Usługi
  świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Moszczenicy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (76 KB) 

  Uwaga: Ważne zmiany

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (350 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (2143 KB)

  Pismo do Zainteresowanych (272 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 1 do SIWZ (40 KB)

  Zapytanie nr 1 (30 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (445 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2154 KB)

  Dodany 2012-12-19 15:55:22 przez Aneta Jagodzińska         Wyświetlony: 2282
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-03 16:04:06               Historia zmian [3]
  Usługa wyłapywania psówWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (87 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31 KB)

  Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert (114 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (1837 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (360 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1837 KB)

  3. Uchwała (120 KB)

  Dodany 2012-11-29 10:13:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2535
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-28 16:27:15               Historia zmian [2]
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (76 KB)

  Uwaga ważne zmiany - zmiana terminu składania ofert

  Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert (68 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (1783 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31 KB)

   


  Zapytanie nr 1 (641 KB)

  -odpowiedź na zapytanie nr 1 (281 KB)

  Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1 (270 KB)

  Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 1 (347 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (379 KB)

  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (248 KB)

  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1797 KB)

  4. Zarządzenie Nr 132/2012 Wójta Gminy Moszczenica (49 KB)

  Dodany 2012-10-19 15:52:40 przez Aneta Jagodzińska         Wyświetlony: 3144
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-12 15:48:51               Historia zmian [2]
  Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (144 KB)

  1. Ogłoszenie (378 KB)
  2. SIWZ (2129 KB)
  Dodany 2012-10-12 12:30:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3268
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-07 15:48:53               Historia zmian [1]
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (75 KB)


   

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu (507 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1401 KB)
  3. Wzór umowy (369 KB)

   

  Dodany 2012-08-02 11:52:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4262
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-21 16:17:34               Historia zmian [1]
  Usłuqa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (59 KB) 

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1749 KB)
  Dodany 2012-07-30 09:24:24 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 4327
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-08 13:48:10               Historia zmian [1]
  Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty (87 KB)


  Zapytanie nr 4 do SIWZ (41 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 4 do SIWZ (31 KB)

  Zapytanie nr 3 do SIWZ (39 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 3 do SIWZ (44 KB)

  Zapytanie nr 2 do SIWZ (21 KB)

  Odpowiedź na zapytanie Nr 2 do SIWZ (30 KB)


  Zmiana terminu składania ofert (75 KB)

  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówienia z dnia 12.06.2012r. (32 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (1384 KB)


  Zapytanie do SIWZ (22 KB)

  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (33 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (679 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1379 KB)

  3. Wzór umowy (343 KB)

  4. Harmonogram (85 KB)

  5. Wniosek I (1964 KB)

  6. Wniosek II (2017 KB)

  7. Załączniki do SIWZ (525 KB)

  Dodany 2012-06-06 16:48:57 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 5381
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-04 10:59:29               Historia zmian [4]
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (99 KB)

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna (393 KB)

    

   Odpowiedź na zapytanie Nr 4 do SIWZ (56 KB)

    - zał. 1 Uchwała o udzieleniu absolutorium (111 KB)

   - zał. 2 uchwała RIO w sprawie budżetu na rok 2012 (74 KB)

   - zał. 3 Uchwała RIO w sprawie prognozy długu (185 KB)

   - zał. 4 (110 KB)

   -Zapytanie Nr 4 (105 KB)

    

   odpowiedź pkt. 6 do załącznika nr 1 - zapytanie nr 3 do SIWZ (175 KB)

   Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (339 KB)

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (1818 KB)

   Odpowiedź na zapytanie Nr 3 do SIWZ (111 KB)

        - Zał. 1 - Zapytanie Nr 3 do SIWZ (681 KB)

        - Zał. 2 - Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011 rok (1818 KB)

        - Zał. 3 - Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (109 KB)

        - Zał. 4 - Wykaz zaangażowań na dzień 31.05.2012 r. (448 KB)

        - Zał. 5 - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (674 KB)

        - Zał. 6 - Zaświadcznie Komisji Wyborczej o wyborze Wójta (257 KB)

        - Zał. 7 - Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika (640 KB)

        - Zał. 8 - Opinia RIO z wykonania budżetu za 2010 rok (1291 KB)

       - Zał. 9 - Opinia RIO w sprawie prawidłowości łacznej kwoty długu (1508 KB)


   1.Zapytanie nr 2 do SIWZ (42 KB)

   - odpowiedź na pyt. 2 (61 KB)

   Uwaga ważne zmiany - zmiana terminu składania ofert

   1. Zmiana treści SIWZ (522 KB)

   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie (1777 KB)

   3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (247 KB)

    

   1. Zapytanie nr 1 do SIWZ (48 KB)

   - odpowiedź na pyt. 1 (49 KB)

    

   Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (58 KB)

  1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1716 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (377 KB)

   

  Dodany 2012-05-21 14:53:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5668
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-20 16:07:28               Historia zmian [8]
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Moszczenica oraz jednostek podległychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Ogłoszenie o wynikach postępowania (107 KB)

  Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 24.04.2012 (194 KB)

  Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (82 KB)

   

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (165 KB)


   

  1.  Odpowiedzi na pytania do SIWZ (295 KB) z dnia 20.04 2012 roku
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (326 KB)
  2. SIWZ (212 KB)
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (237 KB) - Szczegółowe warunki zamówienia
  4. Załącznik Nr 10 do SIWZ (180 KB) - Rejestr majątku (pliki XLS spakowane do archiwum ZIP)
  5. Załącznik Nr 11 do SIWZ (56 KB) - Informacje do oceny ryzyka
  6. Załącznik Nr 12 do SIWZ (69 KB) - Rejestr pojazdów
  7. Załącznik Nr 13 do SIWZ (34 KB) - Zestawienie sum ubezpieczenia
  8. Załącznik Nr 14 do SIWZ (67 KB) - Okresy ubezpieczeń
  9. Załącznik Nr 15 do SIWZ (1197 KB) - Wykaz mienia obrony cywilnej

   

  Dodany 2012-04-17 16:43:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6295
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-27 16:03:22               Historia zmian [4]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3787827 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij