Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2013 rok / Przetargi - Usługi
  Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (103 KB)

  1. Informacja o zmianie treści SIWZ i terminie składania ofert (79 KB)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (491 KB)
  3. SIWZ po zmianach (2362 KB)
  4. Ogłoszenie o zamówieniu (623 KB)
  5. SIWZ (4655 KB)

  PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (576 KB)
  2. Zapytanie Nr 2 do treści SIWZ (16 KB)
  3. Zapytanie Nr 3 do treści SIWZ (19 KB)
  4. Zapytanie Nr 4 do SIWZ (21 KB)
  5. Zapytanie Nr 5 do SIWZ (98 KB)
  6. Zapytanie Nr 6 do SIWZ (12 KB)

   

   

  Dodany 2013-12-19 13:49:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3096
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-28 15:37:19               Historia zmian [5]
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (71 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (557 KB)
  3. SIWZ (3984 KB)
  Dodany 2013-12-13 12:41:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3192
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-30 15:25:41               Historia zmian [1]
  Wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierzątWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (87 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (751 KB)
  3. SIWZ (4556 KB)
  4. Uchwała Nr XIX/107/2003 (342 KB)
  Dodany 2013-12-12 14:35:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3178
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-27 15:16:13               Historia zmian [1]
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (137 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (551 KB)
  3. SIWZ (4099 KB)
  Dodany 2013-12-04 13:36:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3426
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-12 11:59:42               Historia zmian [1]
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (132 KB)


  ZMIANY Z DNIA 28.11.2013:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (129 KB)
  2. Odpowiedź na Zapytanie Nr 1 (189 KB)
  3. Informacja o zmianie treści SIWZ i terminie składania ofert (120 KB)
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (252 KB)
  5. SIWZ po zmianach (3836 KB)

  1. Ogłoszenie (604 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4070 KB)

   

  Dodany 2013-11-21 18:07:30 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3679
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-03 13:05:38               Historia zmian [2]
  Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (75 KB)


  Informacja o zmienie treści ogłoszenia o zamówieniu (408 KB)


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (271 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (51 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (1240 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (180 KB)

  Zal 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy po zmianie (521 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (1089 KB)
  2. SIWZ (2355 KB)
  Dodany 2013-10-10 11:27:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4433
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-02 13:51:23               Historia zmian [4]
  Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 348 020,63 złWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (174 KB)


  MODYFIKACJE Z DNIA 06.11.2013

  1. Informacja o zmianie treści SIWZ i terminie składania ofert (1409 KB)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (220 KB)
  3. SIWZ po zmianach (5501 KB)

   

  Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert (163 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (498 KB)

  SIWZ po zmianie z dnia 04.11.2013 r. (2298 KB)


  odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ (33 KB)

  zapytanie 3 (33 KB)


  odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (36 KB)

  zapytanie 2 (25 KB)


  odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (55 KB)

  wersja edytowalna SIWZ (986 KB)

  zapytanie 1 (49 KB)

  1. Ogłoszenie (474 KB)
  2. SIWZ (2267 KB) 
  Dodany 2013-10-29 16:21:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4168
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-20 15:34:46               Historia zmian [3]
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2013/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (78 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach (2466 KB)

  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (55 KB)

   


   

  1.  Informacja o zmianie terminu składania ofert (37 KB)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (32 KB)
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach (2463 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (527 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2463 KB) 

  Dodany 2013-08-08 13:47:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5167
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-23 14:17:46               Historia zmian [3]
  Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (175 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (101 KB)

   

  Zapytanie nr 1 do SIWZ (289 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (1068 KB)

   


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (61 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (183 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (736 KB)
  2. SIWZ (1613 KB)
  3. Wzór umowy (76 KB)
  4. Harmonogram projektu (76 KB)
  5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 26.05.2011 (542 KB)
  6. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 22.07.2011 (575 KB)
  7. Program Funkcjonalno-Użytkowy (1747 KB)
  8. Załączniki do PFU (14394 KB)

   

  Dodany 2013-06-28 13:31:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5718
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-29 15:27:52               Historia zmian [3]
  Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (381 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (716 KB)
  3. SIWZ (1602 KB)
  4. Program Funkcjonalno-Użytkowy (1747 KB)
  5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 26.05.2011 (542 KB)
  6. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 22.07.2011 (575 KB)
  7. Harmonogram projektu (76 KB)
  8. Wzór umowy (76 KB)
  9. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (153 KB)
  10. Zapytanie Nr 2 do treści SIWZ (714 KB)
  11. Zapytanie Nr 3 do treści SIWZ (486 KB)
  12. Zapytanie Nr 4 do treści SIWZ (1085 KB)
  13. Zapytanie Nr 5 do treści SIWZ (316 KB)
  14. Informacja o zmianie terminu składania ofert (42 KB)
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (271 KB)
  16. SIWZ po zmianie (1600 KB)
  Dodany 2013-06-03 13:39:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6484
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-11 15:02:08               Historia zmian [4]
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (77 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (539 KB)
  3. SIWZ (3658 KB)

   


  ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

  1. Odpowiedź na Zapytanie z dnia 15.05.2013 (97 KB)

  Zapytanie Nr 1 (13 KB)

   


   

  Dodany 2013-05-14 10:43:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6724
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-10 14:50:15               Historia zmian [3]
  Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. Rozbudowa drogi Rękoraj – MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (28 KB)

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (225 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (75 KB)


  1. Ogłoszenie (608 KB)
  2. SIWZ (3084 KB)

   


   ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

   

   

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (313 KB)
  2. Zapytanie nr 2 do SIWZ (372 KB)                            

                        Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (73 KB)


   

   

  Dodany 2013-03-27 14:57:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7394
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-29 15:16:42               Historia zmian [6]
  Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (91 KB)


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (50 KB)


  MODYFIKACJE Z DNIA 31.01.2013

  1. Zapytanie Nr 1 do SIWZ (294 KB)
  2. Zapytanie Nr 2 do SIWZ (10 KB)
  3. Pismo do Zainteresowanych (686 KB)
  4. SIWZ po zmianach (1857 KB) - plik PDF
  5. SIWZ po zmianach (328 KB) - plik DOC
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (839 KB)

  1. Ogłoszenie (647 KB)
  2. SIWZ (1840 KB)

   

  Dodany 2013-01-24 12:57:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8276
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-19 10:42:52               Historia zmian [5]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3787827 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij