Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2014 rok / Przetargi - Usługi
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 390 000 PLNWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Unieważnienie (51 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (102 KB)


  Zapytanie nr 1 (101 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 (86 KB)

  Załacznik nr 1 (37 KB)

  Zaąłcznik nr 2 (141 KB)

  Załącznik nr 3 (66 KB)

  Sprawozdanie Rb-Z (137 KB)


  ZMIANY Z DNIA 02.12.2014:

  1. Informacja o zmianie SIWZ (714 KB)
  2. SIWZ po zmianach (2419 KB)

  Ogłoszenie (309 KB)

  SIWZ (1924 KB)

  Dodany 2014-11-27 15:11:01 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2321
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-22 13:06:25               Historia zmian [5]
  Publikacja 2014-11-27 15:11:28
  Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bazdomnym zwierzętom z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (73 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (508 KB)

  2. SIWZ (2838 KB)

  Dodany 2014-12-09 09:42:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2143
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 12:38:10               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-09 09:42:27
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (77 KB)

   

  ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z dnia 09.12.2014 r.

  1. Pismo zmieniające SIWZ (97 KB)

  2. SIWZ z dnia 09.12.2014 r. (4450 KB)

  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (72 KB)


  1.  Ogłoszenie (545 KB)

  2. SIWZ (11764 KB)

  Dodany 2014-12-04 15:16:29 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2193
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 12:34:42               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-04 15:16:42
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Unieważnienie (56 KB) postępowania

   

  ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z dnia 28.11.2014:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (93 KB)
  2. Ogłoszenie o zmienie Ogłoszenia (257 KB)
  3. SIWZ po zmianach (4485 KB) 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (714 KB)
  2. SIWZ (5762 KB)

   

  Dodany 2014-11-21 14:08:37 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2395
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-03 14:52:38               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-11-21 14:08:43
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2014-2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (112 KB)
  2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (30 KB)
  3. Ogłoszenie o zamówieniu (589 KB)
  4. SIWZ (3213 KB)
  Dodany 2014-08-08 11:25:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3658
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-21 14:53:19               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-08-08 11:25:29
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu E-LeaderWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (97 KB)


  ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert (54 KB)

  SIWZ po zmianie z dnia 11.06.2014 r. (2227 KB)

  Zał. Nr 6 do SIWZ - po zmianie z dnia 11.06.2014 r. (176 KB)

  Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy - po zmianie z dnia 11.06.2014 r. (817 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.06.2014 r. (313 KB)

  Załączniki - formularze w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 11.06.2014 r. (346 KB)


  Zapytanie nr 5 do SIWZ (278 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ (59 KB)


  Zapytanie nr 3 do SIWZ (146 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ (49 KB)

  Zapytanie nr 4 do SIWZ (399 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ (61 KB)


  ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  SIWZ po zmianie (2276 KB)

  Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy - po zmianie (820 KB)

  Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia (314 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (1899 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (82 KB)

  Zapytanie nr 2 do SIWZ (657 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (93 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (591 KB)
  2. SIWZ (2212 KB)

   

   

   

   

   

  Dodany 2014-05-29 11:29:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4787
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-08 13:00:13               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-05-29 11:29:20
  Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (225 KB)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (368 KB)
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2073 KB)
  Dodany 2014-02-26 13:43:53 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5996
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-31 15:01:56               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-02-26 13:44:42
  Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów 4 placówek oświatowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze (106 KB)
  2. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (65 KB)
  3. Ogłoszenie (369 KB)
  4. SIWZ (2127 KB)
  Dodany 2014-01-22 13:42:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6857
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-17 15:11:22               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-01-22 13:42:27
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (62 KB)


  Zapytanie nr 3 do SIWZ (323 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ (90 KB)


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (74 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (46 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (295 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (69 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (610 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2933 KB)

  3. Zał. nr 8 do SIWZ (2177 KB)

  Dodany 2014-01-30 14:39:50 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 6670
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-17 14:50:00               Historia zmian [5]
  Publikacja 2014-01-30 14:40:50
  Obsługa geodezyjna Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu (55 KB) postępowania


  ZMIANY Z DNIA 12 LUTEGO 2014 R.:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (92 KB)
  2. Odpowiedź na Zapytanie Nr 1 (159 KB)
  3. Informacja o zmianie treści SIWZ (171 KB)
  4. SIWZ po zmianach (4697 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (747 KB)
  2. SIWZ (5143 KB)
  Dodany 2014-02-04 15:07:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6561
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-14 16:06:10               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-02-04 15:07:36
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3787827 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij