Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019
  1. Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników
  2. Karta zgłoszenia kandydata
  3. Lista osób popierających
  4. Oświadczenie Nr 1
  5. Oświadczenie Nr 2
Dodany 2017-11-17 07:15:33 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5404